Jesus Taiwan

Psalms/114

From 耶穌台灣

第百十三首 聖詠譯義
第百十四首
第百十五首


第百十四首 解放歌

1 溯自義塞埃及雅谷宗室得獨立。
2 樹德成聖所,義塞為聖域。
3 紅海為之不敢潮,約但倒流萬頃濤。
4 大山踴躍如牡羊,小丘紛舞如羣羔。
5 借問紅海胡為不敢潮?約但胡為逡巡[1]逃?
6 大山胡為躍如羊?小丘胡為舞如羔?
7 雅谷之主臨大地,大地亦戰戰。
8 孰能泰然無動真宰前?曾變沙磧[2]為良田,
頑石化為活水泉,之德威信無邊。


注釋

  1. 逡(ㄑㄩㄣ)巡,徘徊不前、後退。
  2. 沙磧(ㄑㄧˋ),沙漠地方。