Jesus Taiwan

Psalms/26

From 耶穌台灣

第二十五首 聖詠譯義
第二十六首
第二十七首


第二十六首 表明心跡

1 殷勤求我,一伸我貞愨[1]
2 平生惟仰,所守寧不篤? 測中情,鍛鍊我心靈。
3 慈恩常在目,聖道從容行。 4 未伴妄人坐,未偕奸徒立。
5 羣小會集處,何曾敢廁足? 6 洗手滌餘穢,留連於閟幄[2]
7 詠我感謝意,誦玄妙蹟。 8 心慕爾庭幃[3],榮光之所宅。
9 莫將我靈魂,使與罪人雜。 莫將我生命,與彼同消滅。
10 若輩惡盈貫,受賄一何多? 11 吾心愛清白,應與彼殊科[4]
12 賜矜全,俾居安樂窩。 綽綽有餘裕,會中獻雅歌。


注釋

  1. 貞愨(ㄑㄩㄝˋ),忠貞誠實。
  2. 閟(ㄅ一ˋ)幄,幽深的帳幕,指聖所。
  3. 庭幃(ㄨㄟˊ),庭帳,天主的居所。
  4. 科,類別、處罰。